Sjøfartsbyen Sarpsborg

Sarpsborg ble grunnlagt i 1016 som Borg ved Sarpfossen i øvre enda av den seilbare Glomma.

Etter en brann i 1567 ble byen flyttet 14 km nærmere sjøen og grunnlagt som Fredrikstad. Sagbrukene Hafslund og Borregaard var drivkraften i næringslivet, mens trelasten lenge ble sendt ned Glomma og skipet ut over Fredrikstad. Stedet fikk igjen bystatus i 1839, og åpningen av Glomma opp til Sannesund gav nytt oppsving for noen år. I 1845 var Sarpsborg landets nest største trelasthavn.

Sarpsborg fikk en viss rederivirksomhet, dels av redere bosatt i distriktet. Med industriskipninger for bedriftene kom det også flere meglerfirma i byen.

 

Sannesund (1947)

Sannesund 1947