Brødrene Biørnstad, Sarpsborg

Rederiet skriver seg tilbake til (Anders Petter) Ludvig Blystad (1818-1880), som i 1842 overtok farens handelsvirksomhet i Sarpsborg og ble hovedreder for seilskipet Palernon i 1851. Som del i en bredere forretning med manufaktur, trelasteksport og saltimport ble det investert i flere skip. Ved hans død i 1880 ble denne ført videre av sønnen Carl Ludvig Biørnstad (1858) i Biørnstad & Co. Da også broren Hans Biørnstad (1860) sluttet seg til i 1888 ble firmaet reorganisert som Brødrene Biørnstad.

Brødrene hadde gode forbindelser med Borregaard og utskipningene herfra. I 1896 ble bygget to dampskip, fulgt av flere, og opparbeidet en fart fra Oslofjorden til England med treforedlingprodukter og kull tilbake.

Rederiet ble i 1904 flyttet til Oslo. Skipene ble finansierte som egne aksjeselskaper, men flere ble fra 1910 samlet i DS AS Oslo. Farten på Vest-England fikk etter hvert form av regulære seilinger omtalt som Manchester-linjen og rederiet hadde agenter i Sarpsborg og Drammen. Denne ble rundt 1910 solgt til Thot Thoresen som bygget opp sin linje.

I årene 1913-15 ble rederiets flåte bygget ned og til en viss grad erstattet av innbefraktet tonnasje. Etter salgene våren 1915 gjenstod bare ds Falk. Brødrene besluttet å avvikle rederiet. Imidlertid ønsket Carl Biørnstads sønn Biørn å fortsette i shipping og han overtok Falk i sitt nyetablerte rederi Biørn Biørnstad & Co.

 

s DUX

346

 

75 Kaskö*

88

94 Drammen

s HANS

423

 

56 Hamburg*

88

88 forlis

s ORIENT

498

 

77 Dundee*

88

87 Sarpsborg

s ØSTRDALEN

212

 

58 New Brunswick*

88

93 kondemnert

s RATATA

420

 

69 Göteborg*

89

5.92 kondemn

s RATATA

567

 

63 Sunderland*

93

utgått ca 97

s GLOMMEN

298

 

72 Hernösand*

94

99 Risør

s MUNTER

1042

 

10.75 Palmer Co

96 ex Waipa

5.00 Lillesand

s MAREN

1534

 

7.74 R Steele

2.96 ex Eurydice

14 Tyskland

ds SARP

627

850

7.96 Akers

 

1.15 AS Orkla, Trh

ds HULDRA

1132

 

8.96 J Priestman

 

6.97 forlis

ds BORREGAARD

632

 

10.97 Akers

 

4.04 forlist

s HUTITU

683

 

76 Apenrade*

98 ex Friedrich

avrigget ca 1905

ds GRO

759

 

1.99 Akers

 

15 Bugge & Olsen, Lvk

ds ST OLAF

919

1100

7.01 Framnæs

 

07 Borregaard, Sbg

ds BARBRO

908

1200

10.01 Framnæs

 

11.15 A Sørensen, Psg

ds HAUK

1377

1855

4.04 Fevigs

 

13 Tyskland

ds FALK

1379

1875

5.04 Fevigs

 

1.16 B Biørnstad, Oslo

ds RAVN

1065

1500

6.04 Fevigs

 

2.15 Sverige

ds HELLIK

1228

1640

3.05 Framnæs

 

15 K Sandaas, Krø

ds HJARRAND

1198

1640

05 Framnæs

 

11.05 forlist

ds GAUTE

1479

 

7.05 Fevigs

 

05 Japan

ds GISLA

1510

 

12.05 Fevigs

 

06 Japan

ds MUNTER

782

1180

8.72 W Doxford

06 ex Arne, Ulleswater

12 Jacobsen, Lngs

ds AVOCA

1459

 

3.83 Strand Slipway

06 ex Avoca

13 A H Arvesen, Oslo

ds GAUTE

1355

1850

1.07 FMV

 

13 K Salvesen, Krø

ds GISLA

1362

2000

6.07 Akers

 

2.15 AS Orkla, Trh

ds ANDORA

1445

 

7.82 Martin & Marquand

10 ex Earl of Dumfries

13 A H Arvesen, Oslo

ds ARMIDA

1656

 

10.83 J L Thompson

11 ex Greendyke, Ellewoutsdijk, Tunisie, Robina

13 Frankrike

ds TRIM

1192

1700

11.10 Antwerp Eng

12 ex Tenger

14 Nederland