Rederier i Sarpsborg

Her finner du rederier og skip som har hørt hjemme i Sarpsborg

Brødrene Biørnstad, Sarpsborg

Rederiet skriver seg tilbake til (Anders Petter) Ludvig Blystad (1818-1880), som i 1842 overtok farens handelsvirksomhet i Sarpsborg og ble hovedreder for seilskipet Palernon i 1851. Som del i en bredere forretning med manufaktur, trelasteksport og saltimport ble det investert i flere skip. Ved hans død i 1880 ble denne ført videre av sønnen Carl Ludvig Biørnstad (1858) i Biørnstad & Co. Da også broren Hans Biørnstad (1860) sluttet seg til i 1888 ble firmaet reorganisert som Brødrene Biørnstad.

Les mer…

AS Borregaard, Sarpsborg

Sagbrukene på Borregaard ved Sarpsfossen kom allerede i 1831 i britisk eie og ble i 1889 kjøpt av The Kellner-Partington Paper Pulp Co Ltd. Papir- og tremasseproduksjonen ble etter hvert utvidet til kjemisk industri basert på trevirke.

Les mer…

Ottar Holter, Sarpsborg

Ottar Holter (1899-1968) var sønn av havnefogd Carl Eilert Holter i Sarpsborg og slo seg ned i hjembyen som skipsmegler. Første skip, ds Steinmann, kjøpt i 1928 i samarbeid med H A Halvorsen.

Les mer…

Herman Jacobsen & Co, Sarpsborg

Herman Jacobsen, født 1854 i Skjeberg og bosatt på Aarum gård i Borge, etablerte et betydelig rederi med hjemsted i Sarpsborg. Han var ellers en lokal entreprenør med interesser i gårdsbruk og teglverk, dessuten direktør i den lokale sparebank og ordfører i Borge kommune.

Les mer…

Oswald L Mørch, Sarpsborg

Skipsmegler og dampskipsekspeditør Oswald L Mørch (født 1879) står som disponent for skonnerten Gunn og var senere medeier i Skibs-AS Hardy sammen med Ottar Holter.

Les mer…

Chr Trondsen, Sarpsborg

Ole Christian Trondsen (1878-1948) fra Fredrikstad ble i 1893 ansatt i Brødrene Andersens meglerforretning som også drev dampskipsekspedisjon og kullimport siden 1881. Han ble senere leder og overtok firmaet i 1917 under firmanavn Chr Trondsen. Her arbeidet også sønnen Oddvar Christian Trondsen (1908-1965). Chr Trondsen var involvert i Sarpsborg Mek Verksted som mangeårig styreformann.

Les mer…

N K Witnes, Sarpsborg

Nils Kristian Witnes (død 1941) startet Sarpsborgs Dampskibsselskab AS i 1923 ved kjøp av ds Fri fra R C Apenes i Fredrikstad.

Les mer…