O Nordahl Saanum, Mandal

Olav Nordahl Saanum (1902-1983) var sønn av skipsfører og kjøpmann Søren O Saanum (se denne) og fetter av Einar Saanum. Far og sønn startet på slutten av 20-tallet bilforretning i Mandal. De kjøpte i 1932 treskipet Carina på 550 tdw i AS Carina, som ble disponert av O Nordahl Saanum.

I 1937 startet de Skips-AS Risøy som kjøpte et litt større dampskip fra England, ds Risøy. Eiere var O Nordahl Saanum, Edmund Berthelsen og Karl Gabrielsen. Denne gang var timingen bedre.

Skipet ble senket, og som erstatning fikk rederiet overta et av de tyske skip som Norge fikk overta som krigserstatning. Denne ds Trollnes ble drevet frem til 1958.

 

ms CARINA

358

550

19 Nakskov*

11.32 ex Carina, Dana

4.34 Italia

ds RISØY

793

1020

11.18 Cochrane

7.37 ex Horsia, Heljo, Kenthos, HMS Kilfinny

3.42 krigsforlis

ds TROLLNES

1115

1600

5.21 S&M

11.46 ex Trollnes, Ludwig, Irmgard

9.58 O T Flakke, Krs N