Rederier i Mandal

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Mandal

Søren O Saanum, Mandal

Søren Olsen Saanum (født 1866) var skipsfører som gikk i land og ble kjøpmann i Mandal. I 1916 solgte han sin jernvarehandel og startet S O Saanum & Co AS slip og mek verksted, hvor bl a ds Aspholm ble bygd.

Les mer…

O Nordahl Saanum, Mandal

Olav Nordahl Saanum (1902-1983) var sønn av skipsfører og kjøpmann Søren O Saanum (se denne) og fetter av Einar Saanum. Far og sønn startet på slutten av 20-tallet bilforretning i Mandal. De kjøpte i 1932 treskipet Carina på 550 tdw i AS Carina, som ble disponert av O Nordahl Saanum.

Les mer…

Einar Saanum, Mandal

Einar Saanum (1899-1980) kom fra en familie med sterke maritime røtter, men valgte teknisk utdanning i Tyskland. Etter praksis startet han i 1923 Saanum Sæbefabrik AS, men kom i 1935/36 med i etableringen av Skips-AS Agnes hvor han ble disponent, og hvor hans onkel, skipsfører Andreas O Saanum (født 1875) nærmest satset gård og grunn. Rederiet startet forsiktig med ds Agnes på 2050 tdw.

Les mer…