Einar Saanum, Mandal

Einar Saanum (1899-1980) kom fra en familie med sterke maritime røtter, men valgte teknisk utdanning i Tyskland. Etter praksis startet han i 1923 Saanum Sæbefabrik AS, men kom i 1935/36 med i etableringen av Skips-AS Agnes hvor han ble disponent, og hvor hans onkel, skipsfører Andreas O Saanum (født 1875) nærmest satset gård og grunn. Rederiet startet forsiktig med ds Agnes på 2050 tdw.

Agnes gikk tapt i 1946, og rederiet ble først i 1949 medeier i mt Rona kjøpt sammen med Bendt Rasmussen, Kristiansand. Dette førte rederiet inn i tank, og gjennom en serie heldige transaksjoner ble Agnes et solid selskap med tank- og bulktonnasje. Rederens høyre hånd var sønnen Helge Saanum (1931 - 1990).

 

Einar Saanum kom til å støtte seg mye til meglerfirmaet Johan G Olsen i Kristiansand og fikk på slutten Svenska Varv som hovedkreditor. Som følge av shippingkrisen ble rederiet avviklet i 1978, og det siste skipet, Ronacastle, ble overført til Jørgen J Jensens drift.

 

ds AGNES

1311

2050

9.19 Duijvendijk

9.36 ex Solør, September, (Lynghaug), Peer Gynt, Herbert Siemers, Oostzee

7.46 forlist

mt RONA

8022

12361

9.31 Blythswood

1.49 ex Mesna, Imperial Transport

7.58 oph Tyskland

mt RONAVILLE

11032

16050

1.38 Deutsche Werft

1.54 ex Vera, Høegh Ray, Le Havre

8.63 oph Spania

mt RONA

10471

16125

6.49 Kockum

8.58 ex Soya-Maria

6.67 kond, Hellas

ms SUNCORONA

8860

12870

3.59 Uddevalla

 

1.70 Hellas

ms RONACASTLE

12743

18160

10.62 Uddevalla

od 8.65-9.70 CAPE RONA

7.72 Korea

mt RONABAY

13074

19950

1.61 B&W

1.63 ex Stigstad

10.72 Pan

mt RONASTAR

22088

35881

4.57 Eriksberg

11.64 ex Fjordaas

6.65 kond > J P Jensen, Adl

mt RONAVILLE

21904

34205

5.58 Uddevalla

8.65 ex Thorsvaag

11.75 Hellas

ms RONA

29020

54250

3.68 Eriksberg

 

4.78 Liberia

mt RONARIVER

51280

96340

2.71 Uddevalla

12.78 Singapore

ms RONASTAR

63287

118050

6.73 Uddevalla

 

5.78 Liberia

mt RONACASTLE

65052

125000

4.76 Uddevalla

2.79 J P Jensen, Adl