Sjøfartsbyen Mandal

Sjøfartsbyen Mandal

Mandal vokste frem ved utløpet av elven Marna og med uthavnen Kleven. Laksefiske og noe trelasteksport la grunnlaget for status som ladested i 1837. Byen fikk en stor seilskipsflåte og var tidlig ute med dampskip, dog uten stor suksess.
Sjøfartsbyen Mandal

 

Byens rederinæring fikk en knekk rundt Første verdenskrig o fortsatte i beskjedens omfang i mellomkrigsårne.

Byens siste store rederi var Einar Saanum som ble avviklet i 1978. Mandal hadde også et aktivt sjøfartsmiljø rundt Snik og Sør-Audnedal.

 

Mandal fikk en betydelig maritim industri med Mandal Slip, Westermoen Båtbyggeri, senere Båtservice og Westamarin.