Johan Chr Giertsen, Bergen

Kjøpmann Johan Christopher Giertsen (1844-1906) hadde begynt i repslagerlære for han kom over i fiskeeksporten. Som en naturlig del av denne anskaffet han i 1879 en tredamper fra Sverige med navnet Norma. Denne forliste snart, men ble erstattet, og i 1881/82 fikk rederiet bygd tre ståldampere på Lindholmen i Göteborg for fiskefarten.

 

Rederens bror Einar ble tatt opp som kompanjong i 1882. En ny serie tredampere for samme trade ble bygget fra 1887, og fem år senere ble eksoortforretningen avviklet til fordel for rederiet.

 

Da Johan Chr Giertsen døde i 1906 disponerte han en flåte på 14 moderne skip, alle finansiert som partrederier.  Disponentselskapet ble nå omdannet til Johan Chr Giertsens Eftf, med Albert Scjelderup (1873) og Julius Schjøtt (1880) som innehavere.  Schjelderup hadde senest vært kontorsjef i rederiet.

Rederiet fulgte med i form av noe større skip for  trampfarten og stod i 1914 med 13 skip. Samme år ble disponentselskapet omdøpt til Schjelderup & Schjøtt, og året etter ble samtlige partrederier endret til aksjeselskaper. Rederiet hadde tunge krigstap og mistet 10 skip. Våren 1917 trådte Julius Schjøtt ut, og firmaet ble da omdøpt til Albert Schjelderup.

 

De store krigstap ble erstattet med ett nytt skip, kjøpt rimelig i 1921, og rederiet fortsatte gjennom mellomkrigstiden med en flåte på 6-7 skip i et vanskelig marked. Rederiet mistet alle sine fire skip under krigen.

 

Etter 1945 ble flåten gjenreist med to nybygninger fra BMV og et Scandinavian-type dampskip. Hovedselskapet, DS AS Ringhorn, bl i januar 1950 omdøpt til Albert Schjelderups Rederi AS. På denne tid hadde ogå Albert Schjelderup jr kommet inn i rederiet.

Under Suez-boomen i 1956/57 ble det kjøpt et moderne dampskip fra Sverige, Verdande på 3400 tdw, hvor Marthinussens Frysekompani AS eide 50 prosent, som viste seg å bli en uheldig investering. I 1958 gikk de to gjenværende skip i opplag, og rederiet gikk konkurs i 1959.

 

ds NORMA

209n

 

72 Sverige*

79 ex Norma

3.81 forlist

ds NORMA

420

520

74 Uddevalla*

12.81 ex Bohus

12.82 forlist

ds NANNA

449

 

12.81 Lindholmen

 

2.99 S Larsen, Hgs

ds BALDER

485

 

11.82 Lindholmen

 

8.98 forlis

ds VIKING

496

 

2.83 Lindholmen

 

00 B Stolt-Nielsen, Hgs

ds EMBLA

381

450

11.83 A Dekke*

 

10.91 forlist

ds BALTIC

470

 

2.80 Bergens MV

86 ex Baltic

1.87 forlist

ds ASK

419

 

11.87 A Dekke*

 

1.91 forlist

ds BERGEN

397

450

2.73 Coulson Cooke

88 ex Bergen

93 E Rusten, Bgn

ds FRIGG

458

 

4.89 A Dekke*

 

10.91 forlist

ds HERMOD

469

 

12.89 A Dekke*

 

8.98 forlist

ds MANAGUA

730

 

5.90 Grangemouth

 

11.07 forlist

ds VALHAL

475

 

9.90 A Dekke*

 

99 J M Hauge, Hgs

ds BREIDABLIK

680

 

7.90 Bergens MV

 

10 UK

ds ASK

703

 

8.91 Bergens MV

 

11.97 forlist

ds VALE

712

 

11.91 Bergens MV

 

09 A O Lindvig, Krø

ds EMBLA

492

 

4.92 A Dekke*

 

00 N Wiborg, Krø

ds SJOFNA

527

610

7.81 Bergens MV

92 ex Sjofna

11.04 forlist>hevet

ds FORSETE

526

710

8.94 K Flage*

 

10.03 N Wiborg, Krø

ds TRUDVANG

1040

 

11.97 Bergens MV

 

6.15 krigsforlis

ds ODIN

1045

1459

10.98 Bergens MV

 

2.17 krigsforlis

ds GRANE

1121

1578

3.99 Bergens MV

 

3.18 krigsforlis

ds NANNA

1125

 

10.00 Trondhjems MV

10.18 krigsforlis

ds HERMOD

1144

 

11.00 Bergens MV

 

4.16 forlist

ds BALDER

1125

1600

3.01 Trondhjems MV

7.40 skadet > 46 Hellas

ds DRAUPNER

1126

1660

7.01 Trondhjems MV

11.16 krigsforlis

ds MJØLNER

1686

 

5.02 Bergens MV

 

1.09 forlist

ds VALHALL

749

1100

9.02 Bergens MV

 

4.17 krigsforlis

ds RINGHORN

1713

2620

6.04 Laxevaag

 

8.26 forlist

ds RAGNAROK

1107

1715

5.05 Laxevaag

 

8.16 krigsforlis

ds RIMFAKSE

1119

1760

3.09 Laxevaag

 

4.18 krigsforlis

ds BREIDABLIK

1116

1760

2.10 Laxevaag

 

1.40 Averige

ds ULL

1138

1826

4.11 Laxevaag

 

10.16 krigsforlis

ds VERDANDE

1610

2400

9.14 Bergens MV

 

3.27 forlist

ds NORD

1626

2450

9.92 Wood Skinner

15 ex Nord, Cairnmore

16 H H Holta, Skien

ds TRUDVANG

938

1300

1.23 Larvik S&V

 

36 P Kvilhaug, Hgs

ds RIMFAKSE

1333

2200

3.21 Kockums

 

4.41 krigsforlis

ds GRANE

1120

1530

10.21 Cran & Somerville

11.28 Nederland

ds RINGHORN

1298

2160

3.20 Huiskens & vD

10.27 ex Hans Gude

2.41 krigsforlis

ds BREIDABLIK

1835

2675

5.47 BMV

 

9.56 Finland

ds RINGHORN

2861

4670

1.42 Gray

3.48 ex Tindefjell, Astrid, Empire Pilgrim

6.50 I Jansen, Bgn

ms TRUDVANG

1890

2730

10.49 BMV

 

7.59 AS Forvaltning, Bgn

ds VERDANDE

2353

3400

7.45 Öresund

3.57 ex Jeanette, Norcita

9.59 AS Forvaltning, Bgn