August Kjerland & Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1922 av kjøpmann Thorvald Kjerland (1870-1942) med hans sønn August Kjerland (1898-1962) som disponent, med ds Pan som første skip.

Det var registrert på DS AS Pan, fra 1925 August Kjerland & Co AS som ble hovedselskapet for de neste fire skipene.  DS AS Fro stiftet i 1933 og DS AS Ask i 1937. Kjerland drev i nordsjøfart, som så mange andre bergensrederier.

Etter Thovald Kjerlandfs død i 1942 ble rederiet delt, ved at selskapet August Kjerland & Co AS med ds Pan og Gol i 1946 ble solgt til Hilmar Reksten, mens selskapene Fro og Ask nå ble hovedselskapene. I 1947 ble Ole Thunes opptatt som medinnehaver til 1967. Rederiet satset en tid på større skip, men holdts eg til damp like til 1960. På denne tid overrtok neste generasjon, August Kjerland jr (f 1925).  DS AS Fro eide 25 prosent i Fana og Fanafjord sammen med AS Ocean Transport i årene 1963-1967. Rederiet disponerte også Eir og Aisa for W Neumann 1972-1979.  Mange svake år i nordsjømarkedet førte til at Kjerland mistet disponeringen av sine tre siste skip i juni 1982 etter krav fra parthaverne og ble deretter avviklet.

 

ds PAN

1308

2130

6.22 Sölveborg

 

12.46 H Reksten, Bgn

ds GOL

984

1632

10.20 Unterweser

24 ex Margarete Schröder, Margarete

12.46 Hilmar Reksten

ds AUD

1147

1750

1.08 Laxevaag

9.28 ex Frances

1.38 UK

ds EVA

1599

2350

8.29 BMV

 

8.40 krigsforlis

ds LOG

1560

2530

3.31 BMV

 

3.45 senket

ds FRO

684

1010

18 Stoel

11.32 ex Velox , Strabo, Zeno, Graaf Hendrik, Victorie

2.35 forlist

ds GUN

670

970

10.18 Zeeland

3.34 ex Siggen,  Eina, Soltind, Belize,  Elgen

7.39 Holter-Sørensen, Oslo

ds HOP

1351

2250

12.16 Boele

5.35 ex Hop

2.40 krigsforlis

ds ROY

1768

2500

6.21 Rennoldson

12.36 ex Danae, War Chelmer

10.41 krigsforlis

ds ASK

1541

2350

11.17 Dublin

7.35 ex Lowfield, Lambeth

6.59 oph Tyskland

ds MAI

1186

1850

3.04 Neptun

5.36 ex Roa, Albert Clement

11.38 Wallem, Bgn

ds ROY

1768

2500

6.21 Rennoldson

12.36 ex Danae

10.41 krigsforlis

ds SIG

1446

2150

6.24 Lewis

10.37 ex Seabank, Joyce Llewellyn

11.39 krigsforlis

ds ROY

4918

7180

5.30 Smith's

11.46 ex HMS Fossbeck, Foss Beck, Beldagny, Port Alfred

4.59 oph Belgia

ds SIG

1791

2350

3.21 Harkess

10.50 ex Biodd, Else Müller, Fred Cleeves

1.56 Costa Rica

ds GOL

1829

2724

8.47 Rosenberg

11.52 ex Kari

3.62 J Amundsen, Hgs

ds HOP

3999

7336

4.24 Lithgow

9.53 ex Hardanger

12.58 oph Belgia

ds FRO

4782

8120

12.39 Short

11.55 ex Scorton

12.65 Panama

ds ACO

1929

2820

5.47 Crown

4.56 ex Manx King, Andwi

12.60 Backer, Krs N

ds EVA

2078

2825

10.44 Grangemouth 10.56 ex Sheaf Arrow, Empire Shepherd

5.69 oph Danmark

ms ASK

2109

3100

6.50 BMV

10.60 ex Nordraak  len 61, od 3.62 HOP

11.68 Liberia

ms ASK

2875

4196

5.63 Euskalduna

 

3.73 Kypros

ms FANA

5137

8425

10.37 Weser

9.63 ex Molda, Molda County, Molda

12.65 Panama

ms FANAFJORD

4796

7600

11.44 Eriksberg

10.63 ex Bengal od 10.66 FANA

67 Ocean Trsp, Bgn

ms ROY

2875

4196

6.64 Euskalduna

 

10.73 Liberia

ms GOL

1123

2068

10.65 Neptun

 

6.74 Panama

ms FRO

1198

2225

1.67 Neptun

 

11.73 Kypros

ms AKO

1198

2225

3.68 Neptun

 

3.73 Sverige

ms PAN

1599

2900

1.72 Gdanska

od 4.72 RAN

4.78 Italia

ms LOG

1598

2900

10.72 Gdanska

 

9.78 Italia

ms HOP

1598

2942

2.73 Gdanska

 

12.81 Italia

ms SIG

1598

2942

6.73 Gdanska

 

6.82 Paal Wilson

ms ASK

1593

3024

4.76 Gdanska

 

6.82 Paal Wilson

ms FRO

1593

2977

7.76 Gdanska

 

6.82 Paal Wilson

ms POL

1592

3000

7.78 Gdanska

 

canx/polsk

ms NOR

1592

3000

78 Gdanska

 

canx/polsk Lipsk N/Biebrza

ms RAN

1592

3000

78 Gdanska

 

canx/polsk Niewiadow

 

Oddvar Odland sier:
29.10.2013 - 22:10
Søker etter bilde lengde ds Eva fra Kjærlands Rederi, den gikk trofast til Sauda, tror det er den Eva som blei opphogd i Danmark 1969.
Dag Bakka jr. sier:
30.10.2013 - 16:03
For fotografi av EVA 1944, se under "Langs kaiene" og klikk på Respons
Kommentering er slått av.