AS Ocean Transport Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1961 av skipsmegler Christen Dale (1922-1983) og Per Hysing-Dahl (1920-1989) og satset på drift av eldre linjeskip på T/C. Det første skipet, Høegh Aronde, seilte på bare-boat-TC til Høegh.

De to neste, Fana og Fanafjord kjøpt i 1963 var sameier hvor DS AS Fro eide 25 prosent og ble drevet av August Kjerland & Co inntil 1967. Fanafjord (kjøpt 1970) ble forsøkt satt i linjefart i Micronesia.  Rederiet var på 70-tallet driftsansvarlig for skipene Mammy Yoko og Naimbana tilhørende Sierra Leone National Shipping Co Ltd i Freetown. De to siste skipene ble avhendet i 1984.

ms HØEGH ARONDE

3884

5975

9.45 Pennsylvania

8.61 ex Høegh Aronde, Bursa, Rolling Hitch

3.63 forlist

ms FANA

5137

8425

10.37 Weser

9.63 ex Molda, Molda County, Molda

12.65 Panama

ms FANAFJORD

4796

7600

11.44 Eriksberg

10.63 ex Bengal od 10.66 FANA

8.73 Singapore

ms BYKLEFJELL

6531

8500

11.52 FMV

4.67 ex Byklefjell, Puerto Somoza, Byklefjell

9.70 Krohn-Brekke, Hgs

ms FANAFJORD

1466

1980

4.48 BMV

2.70 ex Delfinus

11.71 Panama

ms CONCORDIA FANA

5510

8350

5.58 Wärtsilä

10.70 ex Arawatta, Charlotte, Anne Marie Thorden od 10.71 FANAFJELL

8.73 Hellas

ms FANAFREEZE

299

707

10.69 Ørskov

2.81 ex Icecap

84 L Eidesvik, Hgs

ms FANAFROST

299

721

12.69 Ørskov

2.81 ex Eskimo

84 Nigeria