Rederier i Bergen

Her finner du informasjon om rederier og skip hjemmehørende i Bergen

Jacob Christensen, Bergen

Skipsfører Jacob Christensen (1822-1887) etablerte seg som disponent i 1876 med dampskipene August og Bergen, med firma I A Konow som hovedinteressent, ved konsul Hans Mohr i København.

Les mer…

Leif Erichsen, Bergen

Leif Erichsen (1885-1953), som inntil da hadde vært kontorsjef i rederiet K S Nordgreen, fikk i stand sitt eget rederi i 1913 med kontrahering av et skip fra Laxevaag, ds Hansi levert i februar 1914 til AS Hansi. Vinteren 1915 ble DS AS Forto stiftet ved kjøp av ds Forto og overtagelse av Hansi.

Les mer…

Adolph Halvorsen, Bergen

Adolph Halvorsen (1860-1939) kom i ung alder på kontoret hos sin onkel, P G Halvorsen som drev rederi og kullforretning, og mens han enda arbeidet der fikk han i juni 1888 kjøpt sitt første skip, det gamle jernskipet Wessel.

Les mer…

August Kjerland & Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1922 av kjøpmann Thorvald Kjerland (1870-1942) med hans sønn August Kjerland (1898-1962) som disponent, med ds Pan som første skip.

Les mer…

Johan Chr Giertsen, Bergen

Kjøpmann Johan Christopher Giertsen (1844-1906) hadde begynt i repslagerlære for han kom over i fiskeeksporten. Som en naturlig del av denne anskaffet han i 1879 en tredamper fra Sverige med navnet Norma. Denne forliste snart, men ble erstattet, og i 1881/82 fikk rederiet bygd tre ståldampere på Lindholmen i Göteborg for fiskefarten.

Les mer…

AS Ocean Transport Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1961 av skipsmegler Christen Dale (1922-1983) og Per Hysing-Dahl (1920-1989) og satset på drift av eldre linjeskip på T/C. Det første skipet, Høegh Aronde, seilte på bare-boat-TC til Høegh.

Les mer…

William Hansen, Bergen

Skipsfører William Hansen (1855-1931) fra København hadde lang fartstid bak seg da han kom i norsk tjeneste. Ved Schjelderups død i 1892 overtok han bestyrelsen av fire av skipene. Han kom til å satse på tredampere for fiskefarten og på 90-tallet på spesialskip for trelast

Les mer…

Vilhelm Torkildsen, Bergen

Vilhelm Torkildsen (1869-1947) var født på Lillehammer, men kom tidlig til Bergen og tok Bergens Handelsgymnasium i 1889. Deretter fikk han praksis fra rederi og et opphold som megler i London. Han etablerte egen virksomhet i 1898 og drev først med innbefraktning av tonnasje for Østersjø- og Middelhavsfart.

Les mer…

Halfdan Kuhnle, Bergen

Halfdan Kuhnle (1867-) var sønn av skipsfører og senere reder Søren M Kuhnle (1831-1912). Etter merkantil praksis overtok han i 1893 Bergens Kulkompani som faren hadde startet i 1880 sammen med kaptein Heltberg. Med kullforretningen som utgangspunkt kjøpote Halfdan Kuhnle sitt første skip i 1895. Ds Nordnæs, med hjelp av familien.

Les mer…