Olaf Boe & Co, Arendal

Olaf Boe & Co skriver seg tilbake til 1836, startet som befraktningsagentur av Peter L Lund. Det utviklet seg sterkt som meglerfirma og partrederi og under ledelse av Christian Theodor Boe (1838-1927) ble det også satset på dampskip.

Byggingen av Truma i 1896 som et stort og moderne dampskip ble en viktig inspirasjon i Arendal og ble fulgt av en serie skip frem til 1912. Hvor DS AS St Olaf ble hovedselskapet. I 1909 ble forretningen omorganisert under navnet Chr Th Boe & Søn med sønnen Peter Lund Boe som  partner. Hans yngste sønn, Olaf Christian Boe (1898-1984) kom så inn i firmaet og overtok ved bestefarens død i 1927. Boe valgte å selge flere av skipene på et tidlig tidspunkt under Første verdenskrig og gikk glipp av den senere verdistigningen. Rederiet ble i 1928 skilt ut fra meglerforretningen under navnet Olaf Boe & Co, med skipsmegler Ole Schrøder i Oslo som medinnehaver. Tankrederiet  Skibs AS Truma ble etablert samme år.

Etter at Ole Schrøder jr som medinnehaver siden 1953 fikk majoritet i selskapet ble Truma i 1962 overført til Ålesund med Sverre A Farstad som disponent.

 

ds TRUMA

1557

2500

6.96 Short Bros

 

6.15 krigsforlis

ds HISØ

1526

2500

8.98 Short Bros

 

9.16 krigsforlis

ds NEDENÆS

1538

2500

10.99 Short Bros

 

8.28 E Evensen, Oslo

ds HAVSØ

1920

3180

4.04 Short Bros

 

7.15 Jac Lindvig, Oslo

ds HAAKON

1640

 

4.07 B&W

 

15 Danmark

ds OLAF

1651

 

9.07 B&W

 

15Danmark

ds TERNØ

1629

2770

4.10 Short Bros

 

9.15 A H Mathiesen, Oslo

ds ÆRØ

1829

3050

11.12 FMV

 

9.15 A H Mathiesen, Oslo

mt CHR TH BOE

6192

9560

6.30 Götaverken

4.51 Sverige

mt CLEOPATRA

6592

10170

10.33 Götaverken

11.47 ex Cleopatra

7.52 Sverige

mt TERNØY

8218

12313

1.50 H&W

 

2.55 Bechs Rederi

mt HAVSØY

10999

17380

2.55 Götaverken

 

2.62 Farstad, Ål

mt TERNØY

12656

19250

3.58 Götaverken

 

2.62 Farstad, Ål