Jørgen P Jensen, Kolbjørnsvik, Arendal

Jørgen Peter Jensen (1883-1961) var født i Son, men kom med familien til Hisøy ved Arendal 12 år gammel. Han utdannet seg til steinhogger og drev i mange år denne virksomheten. Han kom med i Martin Mosvolds første tankrederi 1927 og fikk selv i stand AS Mytilus året etter for overtakelse av en Anglo-Saxon-tanker.

To år senere kom to tilsvarende skip, døpt Gundine og Marit. Skipene gav gode inntekter og satte ham i stand til å bygge mt Petter i 1935. Han overtok i 1938 også Arendals Mek Verksted i Kolbjørnsvik. I 1946 ble AS Ranella overtatt fra Th Andersen og fikk senere navnet AS Jensens Rederi V.

 

Jørgen P Jensens datter Thyra ble gift med ingeniør Einar Christiansen (1896-1957) som kom inn i rederiet som kontorsjef og senere reder. Deres datter Marit (født 1926) ble gift med Marlow Wangen (1926-1988) som hadde begynt på rederikontoret i 1948.

 

Fra 1950 bodde Jørgen P Jensen noen år i New York, mens Einar Christiansen ble sjef i rederiet hjemme. Da han døde i 1957 overtok sønnen Petter Christiansen og hans svoger Marlow Wangen som redere. Etter Jensens død i 1961 ble aksjene delt mellom dem.

 

Rederiet vokste til et av Sørlandets største, med hovedvekt på tankfart. 60-tallet ble en tid for ekspansjon, og rederiet stod i 1973 med store kontraheringer ved Udevallavarvet. Under shippingkrisen kom rederiet i mislighold overfor Svenska Varv.

Det ble holdt i virksomhet ved kreditorenes hjelp inntil 1985/86, da Svenska Varv solgte sine skipsandeler.

 

Selskaper: AS Mytilus, AS Jensens Rederi, AS Jensens Rederi II   AS Jensens Red II, III, IV og V.

IS Mytilus AS & Co

 

dt MYTILUS

5723

8450

8.16 SHWR

12.28 ex Mytilus

46 UK

dt GUNDINE

6025

8800

9.21 Bethlehem

2.30 ex Emile Deutsche de la Meurthe

4.39 Italia

dt MARIT

5563

8460

8.18 Wm Gray

8.30 ex Crenatula, War Subadar

10.43 senket

mt PETTER

9109

14750

6.35 B&W

 

9.61 oph Spania

dt MARIT II

7417

10958

7.22 Armstr W

9.37 ex Scottish Strath

9.46 forlist

dt PETTER II

7417

10958

11.22 Armstr W

9.37 ex Scottish Castle

11.54 opph UK

dt GUNDINE

7262

10270

2.44 VMDepot

12.46 ex Cypress Hills Park

11.54 Bahamas

ds MARIT

7176

10864

10.43 Oregon

8.47 ex W B Ayer

2.55 Liberia

mt KVINT

6198

9580

11.29 Götaverken

3.49 ex Vanja

8.61 oph Spania

mt CREDO

16355

25150

3.51 Vickers

 

8.65 Hellas

mt CURRO

16656

25315

12.55 Vickers

 

4.68 Panama

ms CAPTO

9047

13050

10.57 Eriksberg

 

2.68 Hellas

mt CANTO

16710

25315

11.58 Vickers

 

11.68 Finland

ds CANDIDA

1890

3035

8.46 Burntisland

8.59 ex Jef De Smet, Merganser

1.64 Liberia

mt CARDO

41444

74980

2.64 Aker

 

7.75 Hellas

mt CAPTO

35824

62150

10.64 Eriksberg

4.68 ex Tibetan

10.75 Liberia

mt CREDO

52672

101000

7.68 Stord

 

6.76 Liberia

mt CERNO

48267

86265

10.62 Kieler

ob 68    5.70 ex Høegh Gandria

11.71 kond havari

ms CLARO

20484

33050

1.65 Bremer Vulkan

11.70 ex Olav Ringdal

6.74 Gerrard, Krs

ms CANTO

42439

74107

2.67 Hitachi

8.71 ex Vestfold

5.75 Liberia

mt CURRO

68277

133100

12.71 Uddevalla

9.76 Liberia

mt CARPO

49817

96595

8.67 Mitsui

2.72 ex Polymonarch

8.75 Liberia

mt CERNO

53336

103000

6.67 Eriksb

1.73 ex Stiklestad

7.76 Liberia

mt CONDO

43572

73250

10.65 Eriksb

6.73 ex Tuareg

9.76 Panama

mt CALEO

54705

101469

4.67 Mitsui

10.73 ex Thorskog

5.76 Liberia

mt WANGSTAR

51551

96600

6.68 Eriksb

2.74 ex Artemis

8.76 Tschudi & Eitzen, Oslo

mt WANGLI

65112

126380

6.75 Uddevalla

 

5.86 Fred Olsen, Oslo

mt WANGSKOG

65111

126380

10.75 Uddevalla

 

6.86 Fred Olsen, Oslo

mt WANGKOLL

65111

126330

9.76 Uddevalla

 

10.85 Sverige

mt CURRO

65111

128358

11.77 Uddevalla

 

10.85 Sverige

mt CREDO

65052

125000

4.76 Uddevalla

2.79 ex Ronastar

8.86 Sverige

mt SEA BREEZE

68442

136100

6.75 ERiksberg

2.85 ex Sea Breeze

10.85 Nigeria

Victor Transport Corp, Monrovia

Dette var et partrederi dannet i våren 1956 av Jørgen P Jensen, Gordon Mosvold, Karl Glastad som alle var bosatt i USA, sammen med amerikanske meideiere, for å overta ds Etrusco som var grunnstøtt på kysten av Massachusetts. Selskjapet kjøpte skipet, fikk det brakt flott i november samme år, fikkdet deretter reparert og satt i fart som Scituate. Jørgen P jensen utløste i 1960 de øvrige medeiere.

 

ds SCITUATE

7130

10330

10.42 Burrard DD

56 ex Etrusco, Fort Poplar

7.61 Pan