Johs Hansen, Arendal

Johannes Hansen (1880-1939) var født i Larvik og kom til Arendal i 1909 som disponent for trelastfirmaet Timber & Co. Han ble også leder for industribedriftene Norsk Malmexport og Braastad Jerngruber. Vi ser at han engasjerte seg i skip under Første verdenskrig, bl a i AS Terneholmen og disponberte to båter bygget her, ms Terneholmen og slepebåten Freddy. Han fratrådte i Timber & Co i 1927 og begynte da slepebåt- og lekterforretning.

Tre år senere kom han også med i tank med Johs Hansens Tankrederi AS som kjøpte Anglo-Saxon-tankeren Concordia. Slepebåtene ble samlet i 1937 i Johs Hansens Bukser & Lekterkompani AS.

 

Ved hans død i mai 1939 overtok svigersønnen Bjørn Figenbaum som disponent, og selskapene ble formelt overflyttet til Oslo i desember 1946. Se videre under Oslo.

 

ms TOJO

103

200

17 Holmens V*

 

3.19 B Schattenstein, Oslo

mss TERNEHOLMEN

490

700

5.19 Terneholmen*

23 P Holm, Oslo

ds FREDDY

24

 

19 Terneholmen*

 

ukjent

ds ADLER

32

 

90 Schömer & Jensen

27 ex Adler

40 Oslo

ds SPEIDEREN

93

 

3.01 Akers

27 ex Speideren, Sao Thome, Ørnulf

11.34 forlist

ds TORDENSKJOLD

58

 

93 Nyland

10.34 ex Tordenskjold

9.51 Bergen

ds SPEIDEREN

132

 

5.09 Kaldnes

39 ex Vestkap, Harris

2.48 Måløy

ds ADLER

107

 

08 Akers

39 ex Maar I, Mjøfjord

59 Stathelle

dt CONCORDIA

5545

8325

9.19 Lithgows

7.30 ex Concordia, Cardita, War Gaekwar

6.37 Japan

mt OLJAREN

5482

8300

6.22 Götaverken

2.35 ex Oljaren

6.38 Sverige

mt OLE JACOB

8309

12630

8.39 Götaverken

 

11.40 kapret, s senket