Rederier i Arendal

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Arendal

Olaf Boe & Co, Arendal

Olaf Boe & Co skriver seg tilbake til 1836, startet som befraktningsagentur av Peter L Lund. Det utviklet seg sterkt som meglerfirma og partrederi og under ledelse av Christian Theodor Boe (1838-1927) ble det også satset på dampskip.

Les mer…

Joh S Andreassen, Arendal

Skipsfører Johan Severin Andreassen (1871-1961) var født i Stokken like øst for Arendal, senere bosatt på Havstad. Etter siel ble han fører av dampskip inntil han i 1913 ble inspektør i DS AS Bygland, Arendal.

Les mer…

A Hauge, Tromøy, Arendal

Skipsfører Adolf Ingvald Hauge (1888-1967)) fra Drammen kom til å slå seg ned på Tromøya og etablerte her Skibs-AS Hauges Rederi høsten 1932 med ds Tora.

Les mer…

Carl Olsen, Kolbjørnsvik, Arendal

Skipsfører Carl Olsen (1867-1943) fra Tromsøya hadde mange år som fører av seilskip da han i 1920 sammen med broren Olaf Chr Olsen kjøpte jernbark Derwent i selskapet Skibs-AS Derwent.

Les mer…

O B Sørensen & Co, Bratteklev, Arendal

Skipsfører Ole Bertinus Sørensen (1836-1916) var sønn av skipsfører Søren Brynjulf Sørensen (1807-1899) og bror av C H Sørensen. Som skipsfører kjøpte han i 1863 bark Alpha i New York for å skipe en last oljekanner til Europa, og dette la grunnen til rederiet.

Les mer…

Jørgen P Jensen, Kolbjørnsvik, Arendal

Jørgen Peter Jensen (1883-1961) var født i Son, men kom med familien til Hisøy ved Arendal 12 år gammel. Han utdannet seg til steinhogger og drev i mange år denne virksomheten. Han kom med i Martin Mosvolds første tankrederi 1927 og fikk selv i stand AS Mytilus året etter for overtakelse av en Anglo-Saxon-tanker.

Les mer…

Johs Hansen, Arendal

Johannes Hansen (1880-1939) var født i Larvik og kom til Arendal i 1909 som disponent for trelastfirmaet Timber & Co. Han ble også leder for industribedriftene Norsk Malmexport og Braastad Jerngruber. Vi ser at han engasjerte seg i skip under Første verdenskrig, bl a i AS Terneholmen og disponberte to båter bygget her, ms Terneholmen og slepebåten Freddy. Han fratrådte i Timber & Co i 1927 og begynte da slepebåt- og lekterforretning.

Les mer…