Søren O Saanum, Mandal

Søren Olsen Saanum (født 1866) var skipsfører som gikk i land og ble kjøpmann i Mandal. I 1916 solgte han sin jernvarehandel og startet S O Saanum & Co AS slip og mek verksted, hvor bl a ds Aspholm ble bygd.

På dette verftet ble kutter Star bygget for egen regning i 1918.

I 1922/23 ble S O Saanum & Co ansvarlig for driften av skonnert Marna for Holme, Halsaa & Hartmark Forretningsbank og for Thora for T A Christiansen i Kristiansand; denne ble i 1925 også overtatt av Saanum.

I 1924 ble skonnerten Gerd kjøpt inn i AS Gerd og med rederens bror Andreas Saanum (født 1875) som fører og interessent. Den ble den siste norske seilskute i internasjonal fart og gikk i fart mellom Newfoundland og Europa til 1935.

Søren O Saanum var også medeier i Carina, som ble disponert av sønnen Olav Nordahl Saanum.

 

Etter salget av Gerd gikk Andreas Saanum inn for dampskip som betydelig aksjonær i Skips-AS Agnes (se Einar Saanum).

 

s STAR 88 18 S Saanum* 10.21 forlist

s MARNA

111

190

20 T Smith Egeland*

22 ex Marna

24 Danmark

s THORA

289

450

10.19 Moen*

23 ex Thora, Rutho

26 M C Hansen, Oslo

s GERD

182

280

22 Aarhus SV*

24 ex Undine

1.36 Sverige