Albert Schjelderup, Bergen

Se under Johan Chr Giertsen

Albert Schjelderup overtok i 1917 som ene innehaver av rederiet som var etablert i 1879 av Johan Chr Giertsen.

Se historien under dette.