Brunto 1966

Brunto var det andre av tre til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen. Ved salg i 1970 til Storesund ble navnet endret til Arunto. Den skulle bli det siste under norsk eie, sist som selvlosser Sarunto og Tornfjord. Kondemnert i 2001 og solgt.

Brunto Aft (1966)

Over: Brunto, NSS-Opdalssamlingen

Under: Arunto som delvis avrigget på 90-tallet. Waterweg Photos

 

Arunto Farge Brunto 1966

 

ms BRUNTO LHIA

1196g   2400d , 257.9/37.8/15.9 ft

ld Ba34 OA49 MA 2ho/ha 100/93 gb NV

M8 1600 bhk MaK

7.1966

VEB Schiffswerft Neptun, Rostock -1181

 

k 12.1964

 

Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen.

5.1970

Sameie Lorentz Storesund & Sønner og Farnes & Tangen, Torvestad, Haugesund, for USD 630.000, od ARUNTO.

2.1978

Lorentz Storesund & Sønner, Torvestad

12.1982

Mara Shipping & Navigation Co Ltd, Monrovia

1984

KS AS Arunto (Storesund Rederi, Arne Storesund), Torvestad/Haugesund

10.1984

Kledd inn underrom og dørk på Paulsens Mek Verksted, Vedavågen

6.1991

Utflagget til Föroya Bulkship AS, Torshavn, egent eiet av Storesund

3.1998

Storesund Rederi AS, Haugesund, reg Nassau Bahamas

7.1998

Arunto II AS (Arne Storesund), Torvestad, reg Nassau

8.1999

Od SARUNTO

3.2000

Tornborg Shipping AS, Karmøy, Nassau, omdøpt TORNFJORD

5.2000

Ombygd selvlosser

4.2001

Grunnstøtte 13 april 2001 ved >Langevåg, Bømlo, på reise Gulen-København med 2100 tonn grus. Brakt flott, til Haugesund for egen maskin, losset, kondemnert

2001

Munchan Shipping Co, St Lincent, reparert som KRISHNA P

 

Fortsatt i fart pr 10.2012