Neptuns 2200-tonner 1965-68

VEB Schiffswerft Neptun, Rostock, leverte i årene 1965-68 en serie på 18 skip til rederiene Lars Rej Johansen, Strandheim & Stensaker, J Brunvall og August Kjerland & Co