Brunette 1965

Brunette ble levert i 1965 til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen, og kom senere til å seile som Bluer Lady og Avant under norsl flagg.

Brunette (1965)

Over: Brunette i fart, NSS-Opedalssamlingen

Under: Som Storesunds Avant, NSS-Opedalssamlingen

 

Avant Brunette (1965)

 

ms BRUNETTE LAKG

1123g  2150d, 247-8/37.8/15.8 ft

2d Ba34 OA49 MA 2ho/ha 91/85 gb NV

M8  1320 bhk Deutz

8.1965

VEB Schiffswerft Neptun, Rostock -1166

 

k 4.1964

 

Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen

11.1970

Ombygd 1d 1122g 2200d

10.1971

Skips-AS Blue Nor, Tromsø, od BLUE LADY

1974

rederiet konkurs

3.1974

KS AS Avant (Lorentz Storesund & Sønner), Torvestad, Haugesund, od AVANT

8.1981

PR Avant (Kristoffer Olsen), Oslo for USD 620.000

9.1981

Emar Trading Inc (South Eastern Shipping AS, Oslo), Monrovia,

 

od EASTERN LADY

9.1989

Abdul Rhakman Hijazi Agusta Cia Naviera SA, San Lorenzo (Honduras),

 

od AVANT

3.1990

Seadoll Marine Co Ltd (Doctrine Shipping Co Ltd), San Lorenzo,

 

od VIRGINIA 4

1993

Ahmad al Azzeh & Abdallah Najim, Lattakia (Syria), od NEDAL

ca 95

M I Ousman, K A Sabrah & M M Jumah, Lattakia

4.2001

od AMIR B

2002

Shnar Shipping Co, Constanta (Romania), od NARGYS

2.2003

od LAURA M

12.2006

Hasan Shipping, Kirkbati, od ALTIRNABY

12.2007

Farag Ames & Mohamed Mam, Freetown (Sierra Leone), od NOUR

8.2008

Til opphugging