17 OCEAN LIBERTY

Ocean Liberty blé kjøpt av T S Bendoxen i Lillesand og overtatt i februar 1947. Allerede i juli samme år ble skipet ødelagt av eksolosjon i Brest med stort tap av liv og verdier.
ds OCEAN LIBERTY LNEY
7176g 10500 422.8/57.0/34.9 ft
tweendecker 5ha
T3 2500 ihk 11 kn
9.1943 New England Shipbuilding Corp, South Portland -247
US War Shipping Administration, Washington/South Portland
PARK HOLAND
12.1946 AS Sjøfart (T S Bendixen AS), Lillesand, lev 2.47,
od OCEAN LIBERTY
TC 3 år Canada-Sentral-Amerika
3.1947 Kjeleskade 14.3.47 i pos 49N-26 40W, avg Baltimore 28.2.47 for Rotterdam
tatt på slep 15.3, slept 28 døgn til Rotterdam
7.1947 Eksplosjon 28.7.47 under lossing i Brest av ammoniumkonsentrat/korn,
skipet totalvrak.
22 omkom og 400 skadet, skader i land for 40 mill NOK.

 

 

Fra eksplosjonsulykkeni Brest 28 juli 1947

Ocean Liberty Brann 47

 

Ocean-Liberty