CHANT 4

CHANT 4 ble kjøpt til Norge som FIA, men snart bygget om til lastebåt MONTY som endte met tragisk forlis i 1951.

 

 

CHANT 4
4.1944 Henry Scarr Ltd, Hessle -438
M7 Crossley, 240 bhk
1946 Thomas B McEwen, Edinburgh
6.1946 Per Bjørn-Hansen, Oslo
Bill of sale 20.6 1946 GBP 11.000
FIA      LLTG
403g  490d, 142.2/27.0/8.5 ft
6.1947 Rolf Bjørnholdt & Co, Oslo, for NOK 410.000
MONTY
1947 ombygd lastebåt i Drammen
443g 490d, 1 rom/2 luker 21gr
1.1951 Kantret og sank 7 jan 1951 3-4 sjømil S av Torungen på reise Herøya-Trondheim med gjødning. Hele mannskapet på 11 omkom.