CHANT 1

CHANT 1 bl innkjøpt til Norge og seilte som MIL 52, senere BP 52

Bp 52 X Chant 1, Per-Johnsen, Oslo 041958

BP 52 var den første Chant-tankeren, her fotografert i Oslo av Per Erik Johnsen

Og som MIL 52 under, av samme fotograf:

 

Mil 52 P E Johnsen

CHANT 1
2.1944 Henry Scarr Ltd, Hessle -435
M4 Crossley 200 bhk
1946 Ministry of Transport (Bulk Oil SS Co Ltd), Hull
12.1947 Norsk Tankanlæg AS, Oslo
MIL 52    LLVX
1955 BP 52
2.1959 Ottavio Novella, Genova, for GBP 12.500
CENISIO
1979 Cia di Navigazione e Bunkeraggi SpA, Cagliari
CIANE-ANAPO
1.1985 Opphugging begynt 15 jan 1985 ved Fercomit SpA, Brindisi