N P Olsen & Søn, Kragerø

N P Olsen & Søn skal være startet i 1856 og fikk sitt senere navn i 1893 da Johan Lyng-Olsen (1864-1944) ble opptatt som innehaver; senere også Burton Johan Lyng-Olsen (1908-1997) og Johan Burton Lyng-Olsen (1941-1994). Firmaet kom til å drive dampskipsekspedisjon, spedisjon og kystbefraktning.

I 1972 ble fraktebåten Veslemarit anskaffet, avløst av større.

Firmaet var blant de første til å begynne med selvlossere med den ombygde Portør midt på 70-tallet. KS AS Fjordbulk & Co gikk konkurs i 1978, men firmaet var senere hovedeier i Ferncroft.

 

ms VESLEMARIT

127

200

8.10 Framnæs

12.72  ex Veslemarit, hvalbåt Havørn

1.77 J O Digernes

ms PORTØR

498

870

11.56 Diepen

3.73 ex Stokkeid, Grambergen

7.. Bjørn Nystrøm

ms SVENNØR

298

605

6.65 Ørens

2.74 ex Bios, Ferro

8.74 Olav Søvik, Ål

ms SVENNØR

499

1118

3.65 Sölvesborg

12.74 ex Bredstedt, Ihre

9.78 Finland