Sjøfartsbyen Kragerø

Kragerø vokste frem på kysten av Telemark med trelasteksport som ladested under Skien. Så tidlig som i 1666 fikk stedet status som kjøpstad og utviklet seg etter hvert til en av landets ledende sjøfartsbyer.

Kragerø 50 S 2

 

 

Selv om Kragerø strengt tatt ikke regnes som sørlandsby, fikk den mye av den samme utvikling med en voldsom virksomhet innen rederi og skipsbygging som ebbet ut med overgangen til damp.

Flere rederier i Kragerø kom sterkt med i iseksporten med mindre dampkip, men denne traden tok slutt like før 1914.

Byens største rederi, A O Lindvig, flyttet bort på denne tid.

Kragerø hadde en viss rederivirksomhet til inn på 1960-tallet.