Rederier i Kragerø

Her finner du informasjon om rederier og skip hjemmehørende i Kragerø.

A O Lindvig, Kragerø

Ambortius Olsen Lindvig (1855-1946) var sønn av skipsreder Ole Petter Olsen (1830-1885) og gikk tidlig til sjøs, ble skipsfører i 1875 og seilte som kaptein i ni år. Han hadde deretter opphold i Tyskland og Frankrike for å lære språk og forretningspraksis og vendte tilbake til Kragerø i 1885. Ved farens død overtok han noen av farens treseilere.

Les mer…

Johs Lindvig, Kragerø

Johannes Lindvig (1887-1960) var sønn av A O Lindvig og arbeidet først på kontoret i Kragerø før familien flyttet til Oslo. Her kom han senhøstes 1913 i gang med eget rederi ved overtagelse av to skip fra faren.

Les mer…

N P Olsen & Søn, Kragerø

N P Olsen & Søn skal være startet i 1856 og fikk sitt senere navn i 1893 da Johan Lyng-Olsen (1864-1944) ble opptatt som innehaver; senere også Burton Johan Lyng-Olsen (1908-1997) og Johan Burton Lyng-Olsen (1941-1994). Firmaet kom til å drive dampskipsekspedisjon, spedisjon og kystbefraktning.

Les mer…

A Salvesen, Kragerø

Rederiet A Salvesen ble startet i 1916 av skipsfører Ambortius Salvesen (1875-1947 - sønn av fullmektig Lars Andreas Salvesen (1838-1919) hos skipsreder Ambortius Olsen Lindvig – og således bror av Kristian Salvesen.

Les mer…

K Salvesen, Kragerø

Kristian Salvesen (1881-1971) var i mange år kontorsjef hos skipsreder A O Lindvig i Kragerø, og var bror av Ambortius Salvesen (se over). Da rederiet flyttet til Oslo i 1910 valgte Salvesen å bli igjen i Kragerø og forsøke seg med eget rederi.

Les mer…

K Sandaas, Kragerø

Kristen M Sandaas (1880-1947) hadde vært kontorsjef i rederiet A O Lindvig i Oslo da han i 1914 vendte tilbake til Kragerø og opprettet Rederi AS Kragerø i desember 1914.

Les mer…

Nicolay Wiborg, Kragerø

Nicolay Wiborg (1867-1946) var sønn av Thomas Møller Wiborg (1835-1918) som drev rederi og iseksport i Kragerø. Etter handelshøyskole i Dresden og shippingpraksis i England og Frankrike gikk han inn i farens firma og står fra 1893 som reder for ds Krystal og treseilerne Gloria og Bertha som gikk i is- og trelastfarten.

Les mer…