K Sandaas, Kragerø

Kristen M Sandaas (1880-1947) hadde vært kontorsjef i rederiet A O Lindvig i Oslo da han i 1914 vendte tilbake til Kragerø og opprettet Rederi AS Kragerø i desember 1914.

Det første skipet, Eika, ble satt i fart på nyåret 1915. De første krigsårene fikk rederiet en hektisk tid, mens det i mellomkrigstiden falt til ro med 2-3 skip i nordsjøfart. Sønnen Arne Sandaas (1908-2005) kom inn i rederiet rundt 1930, ble meddisponent i 1943 og overtok ledelsen ved farens død i 1947. Etter krigen ble det satset på moderne småtrampskip som viste seg mindre konkurransedyktige under norsk flagg. Rederiet ble derfor avviklet i 1963.

 

ds EIKA

695

980

10.03 Framnæs

1.15 ex Rex

5.15 O Larsen, Ål

ds BJERKA

630

1000

14 Thorskogs MV

1.15 ex P Larsson

2.15 krigsforlist

ds BJERKA

1228

1640

3.05 Framnæs

3.15 ex Hellik

7.29 Sverige

ds SILJA

1231

2000

12.05 Cambeltown

5.15 ex Urania

10.17 krigsforlist

ds EIKA II

1268

2000

5.06 Osbourne Graham

8.15 ex King Edward

12.15 H Haraldsen, Skien

ds EIKA III

1109

1850

7.16 Akers

 

3.39 Holter & Mørch, Sbg

ds SILJA

1259

1950

5.19 Stuhr

 

2.40 forsvunnet

ds GRANA

1297

2000

6.20 Baanhoek

 

10.49 Pedersen & Berge, Krs

ds BJERKA

1893

3100

10.16 Detroit SB

11.29 ex Levisa

7.37 Bruusgaard & Bødtker-Næss, Oslo

ds EIKA

1503

2600

1.39 Langesund

 

1.40 krigsforlist

ds EIKA

1355

2480

4.49 Langesund

 

5.54 India

ms SILJA

739

1100

2.50 Pusnes

 

3.59 Liberia

ms EIKA

1764

2540

2.56 Drammen

 

11.63 O C Bøhme, Oslo