HERØY

Herøy var eneste av typen fra Høllen Skibsverft, levert våren 1945. Den skulle få et kort liv.
11  ms HERØY LLKE
223 brt 300d, 102.7pp/23.5/12.8 ft
1d MA
M
5.1945 Høllen Skipsverft,. Høllen i Søgne
Bestilt av Skjelbred Knudsen, Kristiansand
A Kruse Smith under off administrasjon, Kristiansand.
9.1946 Sank 15 sept 1946 utenfor Jæren på reise Odda-Sarpsborg med sink, skrogsvikt.