Linenaus 3000 og 4000 tdw singledekkere 1959-65

Verftet P Lindenau kom fra 1959/60 til å levere seks singledekkere, to søstre på vel 3000 tdw og fire på rundt 4000 tdw. Disse var ganske like i arrangement og utrustning og var blant de mest moderne enheter i småskipsflåten.

Etter Lindenaus serie av 3000-tonns shelterdekkere ble det ved årsskiftet 1956/57 også bestilt en singledekker på 4000 tdw for norsk regning. Deretter fulgte noen svake år før interessen slo over mot singledekkere mer egnet for bulklaster.

 

Første skip i serien var Stella Orion (3940 tdw) levert i mai 1959 til J Lind i Kjøpsvik, fulgt av to søstre til Paal Wilson & Co og et søsterskip bygget på Sarpsborg Mek Verksted for Løvenskiold & Høyer i Skien. Innimellom disse ble det bygget to 3000-tonnere av samme konsept, men mindre dimensjoner

Begge typene var bygget som singledekkere med to rom og to store luker, bakk og overbygning akter. De var alle rigget med fire doble bomposter, og Wilson-båtene hadde f eks 2x8-tonns og 6x5-tonns bommer.

 

Nr

tdw

skrog

kubikk

maskineri

Serie

4000

300.2/48.1/21.0

202/189

M6 2160 bhk MAN

116

3100

277.8/44.8/18.9

148/132

M8 1680 bhk MAN

128

3115

277.8/44.8/18.9

156/146

M7 1870 bhk MAN

Alle disse båtene var i stor grad innrettet for føring av trelast.

Stella Orion ble riktignok fra levering sluttet til svenske Rex-bolaget for bulkfart, mens Wilson-båtene Lindo og Bongo ble drevet transatlantisk, med trelast fra British Columbia til Europa.  Høyers Fossheim og Hera gikk i europeisk trampfart og dels på Lakene, mens seriens siste, Toner av Kragerø, kom til å seile for Jebsen og Wilson i sine 6 år under norsk flagg.

Det ble Fossheim fra 1960 som fikk lengst liv i norsk eier, som Amron av Haugesund fra 1966 og til slutt som Siragard inntil den ble solgt lykkelig i 1974. Dette skipet ser ut til å ha fått lengst liv av dem alle, til langt ut på 2000-tallet.

 

Igjen var det nok den norske bemanningsskalaen som gjorde skipene mindre konkurransedyktige. 4000-tonnerne måtte trolig fra starten ha 26 mann om bord, og den siste, Toner, ble bygd med lugarer for 25. I dette tilfellet ble besetningen senere rasjonalisert ned til 19 mann.

 

navn

tdw

lev

s norsk

solgt

Stella Orion

3940

5.59

 

62 Frankrike

Lindo

4050

12.61

 

68 Burma

Bongo

4000

5.62

forlenget 1968

69 Tyskland

Hera

4000

6.62

 

70 Frankrike

Fossheim

3050

1.60

Amron, Siragard

74 Panama

Toner

3115

5.65

 

71 Frankrike