Toner 1965

Rederiet Einar Salvesen i Kragerø fikk i 1965 levert et søsterskip av Fossheim fra Lindenau, en rasjonell 3000-tonnerved navn Toner. Her var også interessnter i Narvik trukket inn.

Toner (7. 1968)

Over: Toner i Kielerkanalen, foto via Bjørn Pedersen

Under som tyrkisk Kaptan Celal, foto Bernd Langensiepen

Kaptan Celal (1965) Ex Toner

 

ms TONER JWZG

2155g 3115d 277.8/44.8/18.9 ft

ld Ba26 OA56 MA trunk 2ho/ha 156/146 gb NV

M7 1870 bhk 12 kn MAN

5.1965

Paul Lindenau, Kiel  -128

 

k 8.64

 

Sameiet Toner (Einar Salvesen), Oslo/Narvik

 

(bestående av AS Fergeforbindelsen, Narvik 45%, Skibs-AS Motor, Kragerø  10%, Skibs-AS Jomfruland, Kragerø 45%)

 

TC 12 mnd Jebsen fra levering, fra 4.1966 TC Paal Wilson & Co, fra 3.68 igjen Jebsen

4.1971

Lerbret & Cie SA,, Bayonne, for USD 890.000 od NELLY

1971

Armement Leon Mazzella & Cie, Napoli

12.1977

Coktrans Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul od KAPTAN CELAL

8.1979

Forliste 30. august 1979 ved N innløp til Bosphorus i storm, på reise Zonguldak-Istanbul.