Fransk 150-fots klasse bygget i USA

Den franske regjering bestilte en rekke skip ved verksteder i USA og Canada, og blant dem 38 marinetrålere ved Foundation Co i Savannah.

Fartøyene var på vel 150 fots lengde og utstyrt med triple ekspansjonsmaskiner på 400 ihk.

I forhold til de franskbygde marinetrålerne var denne typen flushdekket med ganske stor spring.

 

Leveringene ved dette nyanlagte verftet kom i gang i februar 1919, altså etter at krigen var slutt, og det ble levert 28 fartøyer inntil september samme år. De to siste ble da kansellert og verftet nedlagt.

 

Av de 28 som ble bygget kom to til Norge og ble velkjente fartøyer, mens en kom til Færøyene i 1946.

 

Fleurus 1919 Fleurus, Thorodd
Marengo 1919 Sunrise, Force
Tilsitt 1919 Eirik Jall