Fransk 145-fots marinetråler

Også Frankrike hadde et byggeprogram for hjelpefartøyer av trålertypen under Første verdenskrig. Den franske marinen hadde i første omgang sikret seg sivile fartøyer, blant annet mange eldre hvalbåter fra Norge, men fikk også mot slutten av krigen levert en betydelig flåte av ”Naval trawlers” ved verft i Frankrike og dels i USA. Flere av disse ble senere kjøpt til Norge og ble velkjente skip her.

Det ser ut til å ha vært 3 hovedtyper av de franskbygde fartøyene:

20 på ca 670 tonn depl, ca 170 fot

43 på ca 430 tonn depl, ca 145 fot

15 på ca 380 tonns depl, ca 130 fot

 

Typen på 145 fot ble delt i Oiseau- (fugl) og Pêche- (fisk) klassen, trolig etter utrustningen.

Disse hadde mål på ca 132 fot pp/145 fot o.a og var utstyrt med compound-maskiner på 260 ihk.

 

Praktisk talt alle ble etter krigen overtatt av Den franske regjering og solgt til private, hvor de egnet seg rimelig bra som fiske- eller lasteskip.

 

Vi finner at 5 av 145-fotstypen ble kjøpt til Norge:

Ablette 1917 Olter
Barbeau 1917 Tangbrand, Borgund
Brême 1917 Breme
Engoulevent 1918 Arnulf, Raid, Brandasund
Merle 1918 Torbrand