Carl Bech & Co, Tvedestrand

Carl Bech & Co, Tvedestrand Alexander Bech, Oslo (1934-1957) Alexander Bech & Co, Oslo

Carl Adam Bech (1834-1895) var prestesønn som kom Tvedestrand i 1860 etter at hans søster var gift med byens store forretningsmann Fritz Smith. Han gikk til sjøs og ble skipsfører i ung alder, giftet seg med eneste datter av skipsreder Salve Olsen og fikk i 1869 bygget bark Freden sammen med ham. Carl Bech ble byens store reder, og ved hans død overtok sønnen Alexander Bech (1872-1925) rederiet. Rederiet ekspanderte sterkt med jernseilere, og Alexander gikkrundt 1905 i kompaniskap med skipsmeglerne Erling Monsen og Robert Salvesen i LKondon og svogeren Alexander Berntsen i Hamburg i fuirma Carl Bech & Co. I 1914 disponerte rederiet 17 seilskip og ett dampskip.

I 1916 flyttet rederiet til Oslo, selv om et avdelingskontor ble beholdt i Tvedestrand og skipene fortsatt ble registrert her. Bechs Rederi AS ble stiftet i desember 1915 og overtok de resterende seks skip. Ved Alexander Bechs død i 1925 overok eldste sønn Carl Adam Bech (1899-1933) som disponent, og han lyktes å legge om til tank. Da også han døde i 1933 rykket hans yngste bror Alexander Nicolay Bech (1908-1964) opp til disponent. En tredje bror Nils Bech (1901-1953) arbeidet også i rederiet, men drev også eget rederi. Alexander Bech & Co overtok som disponentselskap i 1957. På 1960-tallet kom fjerde generasjon Alexander N Bech med i driften inntil rederiet avviklet selvstendig virksomhet i 1969.

 

Flåte etter 1910:

s NORDFARER    2851             7.91 T R Oswald        2.11 ex Ditton                   8.17 Christianssand Sh

s NORDHAV       2846              7.93 Russell & Co      5.12 ex Bermuda              8.18 krigsforlis

s SPARTAN        2287              5.91 Russell & Co    1.14 ex Spartan, Earl of Dunmore    3.17 krigsforlis

s CLAN GALBRAITH  2168        2.94 Russell & Co    3.10 ex Clan Galbraith          4.17 krigsforlis

s TRIO              1758   2700    6.91 L Smit & Zoon    09 ex Tromp                     23 A Isefjær, Lillesand

ds MATTI           2060   3600    7.07 A Vuijk             16 ex Matti, Poolster, Carl Lehnkering                                                                                                                                       1.26 Japan

ds SPRO            1507   2000   2.82 W Doxford        16 ex Færder, Celynnen      12.17 krigsforlis

ds IMACOS        1143   1825    3.21 Moss                                                      1.31 K Andersen Frst

ds FREDEN         1191   1800    11.24 Moss                                                    30 Sverige

ds MATTI           2517   4144    4.21 Forth              2.26 ex Songelv             12.33 A Ombustvedt, Oslo

mt ELISE           7910  12307   4.31 Armstr W                                                4.53 H Andersen, Krs

mt tbn               10000  15775  3.53 Nakskov                                                 1.49 J M Ugland, Grst

mt FREDEN V     1268    1585    10.53 Pusnes                                                  9.59 Tyrkia

mt ELISE            8218  12313    1.50 H&W               2.55 ex Ternøy                 3.69 oph Tyskland

st IMACOS          2483  3500      7.48 Blythswood     6.56 ex Lincoln Ellsworth    5.66 Kypros

tt CAMILLA         20492  33800   4.56 H&W              7.68 ex Elin Knudsen         12.69 Liberia