Sjøfartsdistriktet rundt Tvedestrand

Tvedestrand innerst i Oksefjorden var lenge et ubetydelig sted mellom Risør og Arendal, men som lå midt i et av Norges rikeste maritime distrikter, Dypvåg og Flosta. Stedet fikk rettigheter som ladested i 1836 og fikk utskipningen fra Nes Jernverk, samt trelastutskipning fra distriktet.

Tvedestrand D

 

Byen blomstret fra 1860-tallet og fikk en betydelig flåte. Storparrten av denne hørte egentlig hjemme på øyene i Dypvåg og Flosta, som seilte opp som landets ledende sjøfartsmiljø utenfor byene.

 

Hele distriktet kom i tilbakegang fra 1890-tallet, og storparten av seilskuterederiene forsvant.

Også redere som lyktes å komme over i damp, særlig i Flosta, valgte å flytte ut like etter århundreskiftet.

Men lenge skulle sjøfarten være den viktigste næringsvei for hele distriktet, men nå som sjøfolk.