Sjøfartsbyen Halden

Sjøfartsbyen Halden

Halden ved utløpet av vassdraget inne i Iddefjorden vokste frem som utskipningssted for trelast på 1500-tallet. Byen lå i grensetraktene mot Sverige og fikk kjøpstadsprivilegier i 1665 under navnet Fredrikshald.
Sjøfartsbyen Halden

Treforedling, steinhugging og til en viss grad industri satte sitt preg på byen, som også hadde skipsfart og verft.

Bare noen få redere klarte overgangen fra seil til damp. Av rederiene ble Wiel & Amundsen byens største gjennom mange år.

 

For Fredrikshalds seilskuter:

Av Arne Ingar Tandberg

AD - EH - IN - OS - TZ

 

Rolf P. Rolfson sier:
03.08.2013 - 18:09
AD 96) D.J.Bernhardus. Hukkert/Galeas Bygd i Amsterdam. (Generaltollkzmmerets tollregnskap for Fr.hald pkt.162, vedl.20 til antegnelser 1796) 1804: Sønnen skipper Poul Meinert Poulsen arvet skipet.(Skifteprotokoll Idd og Marker sorenskriveri 22.04.1802-28.08.1819 s.296-304. Skiftebrev etter Skipper Andreas Poulsen.) 1806: Var fremdeles i fart. Videre skjebne ?????
Kommentering er slått av.