Anton A Rød, Gravningsundet, Halden

Skipsfører og gårdbruker Anton Andreassen Rød (1857-1933) fra Gravningsund i Hvaler var fører og reder av skonnert Punctum som var blant de siste seilende lasteskip.

Han var også medeier i stålbark Erling i 1923-24, disponert av O M Olsen, Fredrikstad, og i stålbark Pehr Ugland som var Norges siste skværseiler i fraktfart da den gikk i opplag på hjemstedet i august 1929. (Denne var registrert i Fredrikstad).

 

s PUNCTUM

228

 

1877 Moss*

6.98 ex Punctum

10.27 forlist

s ERLING

1028

1500

8.94 Et Cail, St Denis

23 ex Erling, Genevieve

24 opphugget

s PEHR UGLAND

1317

2050

5.91 Grangemouth

4.23 ex Pehr Ugland

32 avrigget