87 TY

Ty Elinor Marit

TY

TY var også i serien av 99-tonnere fra Bentsen & Sønner i Ny Hellesund. Den kom senere til Nord-Norge som ELINR MARIT og ble forlenget. På 2000-tallet ble denne den siste av de mindre lastebptene i Msterhavn før den ble solgt til St Pierre & Miquelon (utenfor Newfoundland) i 2010.

Les mer…