86 MARMORSUND

Marmorsund Mørefjord Vaagsol Sveholm Sea Horse

MARMORSUND

Marmorsund tilhørte serien av 99 brt-båter fra Bentsen & Sønner i Ny Hellsund, levert i 1962 til Hvide & Schjøtt. Den skulle få en lang tjeneste og er fortsatt registrert, nå som lystfartøy.

Les mer…