85 JAKI

Vaagsøy Jaki

JAKI

Den lille rutebåten VAAGSØY fra 1914 ble i 1957/58 gjort om til fraktebåt JAKI. Båten gikk tapt i 1966.

Les mer…