62 VESTERØ

Vista Vesterø
VESTERØ

Den svenske passasjerbåten VISTA kom til Fredrikstad-Hvaler i 1899 som VESTERØ. I 1955 le den bygd om til fraktebåt under samme navn.Ut av fart på 80-tallet og fikk deretter en skiftende tilværelse som fritidsfartøy, oppdrettsbåt osv. Slettet i Skipsregisteret i 1993, men eksisterer fortsatt.