VESTERØ

Den svenske passasjerbåten VISTA kom til Fredrikstad-Hvaler i 1899 som VESTERØ. I 1955 le den bygd om til fraktebåt under samme navn.Ut av fart på 80-tallet og fikk deretter en skiftende tilværelse som fritidsfartøy, oppdrettsbåt osv. Slettet i Skipsregisteret i 1993, men eksisterer fortsatt.

Vesterø Ex Vista Jenssen

Vesterø rundt 1960, NSS-Jenssensamlingen

VESTERØ LFFZ
63/23 90 tdw 65.8/16.2/5.6
Hjelset maskin
1889 Thorskogs Mek Verkstad, Thorskog
VISTA Ångbåts AB Vsta, Jönköping
opr rutebåt, 70/36, compound maskin
1897-06 Nya Ångbåts AB Södra Wettern
1899-06 VESTERØ Fredrikstad-Hvaler Dampskibsselskab AS, Fredristad
1940 innsatt motor 3-syl 110 hk Deutz
1955-12 Elias Møgster, Espevær, haugesund
ombygd fraktebåt, motoren flyttet akter: 63/23
1960 ny motor Hjelset
1966 Kåre Årseh, Volda, Ålesund
19 Karl Årseth, Volda
1974-12 Kåre Årseth, Volda
1988-03 Ægir Dykkerklubb, Fiskåbygd
1993-06 slettet som kondemnert
I realiteten er historien slik:
1989 Leif Myklebust, Bergen
1989 fiskeoppdrett i Namsen
opplagt ved Jøa våren 1991
senere eid av Håvard Bjørkvik, Råkvåg
sett for egen maskin i Kråkvågfjorden 21 okt 1996 på vei til Ørnli Slipp, Frøya
skulle nå ha 2-syl Union
sett i Vrengen juni 2001, senere i Bergen
altså uregistrert, som lystbåt

Vesterø Ex Vista J E Køhne

Veserø, foto Jan Erik Køhne

Vesterø DS

Vester sett i Bergen juni 2011, Dag Bakka jr