61 SKOTNINGEN

Kranich Skotningen Laksfrakt Lakstrans Kaura Skottningen

SKOTNINGEN

SKOTNINGEN hørte til de mange tyske loggere som ble innkjøpt i 1953/54, i dette tilfelle til Espevær, der den ble rigget for fiske og frakt.I 1990 fikk fartøyet et nytt liv som brønnbåt LAKSFRAKT, LAKSTRANS og KAURA,før den gikk ut av fart i 2008. Båten ble da kjøpt av to unge redere på Fonnes som gikk i gang med å bygge båten om til lystfartøy.

Les mer…