SKOTNINGEN

SKOTNINGEN hørte til de mange tyske loggere som ble innkjøpt i 1953/54, i dette tilfelle til Espevær, der den ble rigget for fiske og frakt.I 1990 fikk fartøyet et nytt liv som brønnbåt LAKSFRAKT, LAKSTRANS og KAURA,før den gikk ut av fart i 2008. Båten ble da kjøpt av to unge redere på Fonnes som gikk i gang med å bygge båten om til lystfartøy.

Skotningen (7. 1975)

 

Skotningen, Juli 1975. Dag Bakka jr

SKOTNINGEN LFRX
99/58 140 tdw 85.1/20.1/8.7 ft
250 hk Brunvoll
1916 G H Thyen, Brake Weser -42
KRANICH Bremen-Vegesacker Heringsfischerei, Bremen
opr 119/75, 50 hk Deutz-Brons
1930 ny motor 85 hk MWM
1940 rekv Kriegsmarine,tilbakelevert aug 1945
1954-06 SKOTNINGEN Peder Nesse PR, Espevær, Haugesund
1954 rigget om til fiske/frakt: 99/58, 250 hk Brunvoll
1970 ny motor 220 hk Brunvoll
1975-06 Jens Innværs Rederi AS, Urangsvåg
1976-03 Jarle Stabben, Rømmervåg
1976-12 Henry B Hestvik, Bruhagen, Kristiansund
1983-11 Servitrans AS, Bruhagen
1984-09 Måløy Sildoljefabrikk AAS, Deknepollen, Måløy
1990-09 Odd Stabben, Tømmevåg
1990-09 PR Laksfrakt (Tor Hage), Kristiansund
1990-11 LAKSFRAKT lev ombygd brønnbåt Kystvågen Verft AS, Frei
99 bt 155 tdw, nytt dekk, dekkshus mv
1994-07 Tor Hage Transport v Vigdis Hage, Kristiansund
1994-07 PR O & T Kristiansen (Odd Kristiansen), Rørvik, reg Namsos
ombygd 136 bt, 25.95/6.44/3.34 m
1994-09 LAKSTRANS
2006-02 Odd Ingvar Viken, Roan
2006-05 KAURA
2007-01 Viken Rederi AS (Odd Ingv Viken), Roan
2008-07 SKOTTNINGEN Fonnes Invest AS, Fonnes
Tatt til Fonnes, påbegynt restaurering, ny overbyging fra Baltikum
Eksisterer fortsatt

Skotningen Opedal Lite

Skotningen, foto Olav Opedal

Lakstrans (1916), Omb  Nordmøre (1. 5. 2000)

Som Laksfrakt på Nordmøre mai 2000, Arne Sgnnes