46 AGAT

Agat

AGAT

AGAT hørte til en gruppe eldre hollandske loggere innkjøpt til Karmøy i 1953/54. Den ble såvidt vi forstår aldri bygget om og følgelig trolig heller ikke brukt til fiske eller fraktfart. Gikk til opphugging etter noen år i opplag.

Les mer…