AGAT

AGAT hørte til en gruppe eldre hollandske loggere innkjøpt til Karmøy i 1953/54. Den ble såvidt vi forstår aldri bygget om og følgelig trolig heller ikke brukt til fiske eller fraktfart. Gikk til opphugging etter noen år i opplag.
AGAT JXAC
99/60
motor
1916 Holland
AGAT hollandsk logger av ukjent opprinnelse
1953 Gudmund Bentsen PR, Vedavågen, Kopervik
lnnkjøpt for ombygging til fiske/frakt, men ble liggende opplagt i mange år.
Trolig aldri i fart.
1977 Slettet som kondemnert. Trolig opphogd på 60-tallet.