47 DIMANN

Cornelis de Boer Jr Dimann

DIMANN

DIMANN ble innkjøpt i samme pulje som AGAT til Karmøy, men ble rigget om til fiske og fraktfart. Utrangert i 1970 og opphogd.

Les mer…