Ottensener 3000 tdw shelterdekker 1956-58

Ottensener Eisenwerkee AG i Hamburg hadde i 1954/55 fått bestilling på en serie 499 brt shelterdekkere for norsk regning og lå således godt an til å sikre seg ordrer på større småtrampskip i 1955/56. To bestillinger for 3000 tdw shelterdekkere ble inngått høsten 1955 for relativt snarlig levering, og ble fulgt av ytterligere tre for norsk regning.

Kontraheringene ved Ottensener må ses i sammenheng med 8 tilsvarende skip bestilt på Lindenau og van der Werf, men var av en annen konstruksjon. Ottenseners skip var ikke fullt så dype og var følgelig litt mindre i kubikk. Ikke uventet gav de også inntrykk av å være smekrere i linjeføringen, til tross for at de var bygget med bakk og poop.

 

Som Lindenaus serie var de også konstruert som fullstyrkeskip for å kunne seile både som åpen og lukket shelterdekker.  Serien var ellers moderne utstyrt, med stål foldeluker, elektrisk ventilasjon av rommene, hydraulisk dekksmaskineri og rigg med 5- og 10-tonns bommer.

Maskineroiet var en 8-syl MAN på 1680 bhk, noe som gav rundt 12 knop på last. Prøvetursfarten synes å ligge i overkant av 13knop, således 13.2 knop for Siweka.

I lukket stand krevde de en besetning på 26 mann, 4 færre om de gikk som åpner shelterdekkere, iht bemanningsskalaen.

 

Første skip ut fra verftet var Ebbella i september til Ebbesens Rederi Co, Oslo, men som fikk navnet Orizaba etter befrakters ønske før det la ut på første reise. Deretter fulgte tre søsterskip i 1957 og det siste i februar 1958.

Byggesummen må ha ligget rundt NOK 5.5 mill.

 

brt

tdw

skrog i fot

åpen shelterdekker

1198

2275

275.5/40.0/12.8

lukket shelterdekker

1920

3050

275.5/40.0/20.7

Skipstypen var i utgangspunktet godt rustet for både stykkgods- og bulklaster. De var nok i stor grad tiltenkt T/C til linjerederier og handelshus, men ble etter hvert med henvist til bulklaster.

Som for de øvrige småtrampskip levert på denne tiden ble de sterkt rammet av tilbakeslaget på markedet fra 1957 med flere svake år. I kombinasjon med stor bemanning fikk de derfor dårlig konkurranseevne. Dette ble fatalt både for Ebbesens Rederi og for Aalesunds Rederi AS som begge fikk finansielle problemer og måtte selge sine skip i 1959.

Rinde-gruppen seilte sine to søsterskip Peder Rinde og Sigurd Rinde noe med utgående laster fra Norge, men også mye på Middelhavet. Disse to ble også de siste under norsk flagg, solgt til Italia ved årsskiftet 1967/68.

 

nr

skip

tdw

lev

s norsk

solgt

499

Orizaba

3068

9.56

 

59 Finland

500

Monterey

3070

1.57

Sunny Boy

65 Liberia

512

Peder Rinde

2967

11.57

 

68 Italia

513

Sigurd Rinde

2967

12.57

 

67 Italia

514

Siweka

3020

2.58

 

59 Danmark