31 SALLY STOVE

Sally Stove var det femte av seks Liberty-skip kjøpt av J J Lorentzen-gruppen, overtatt sommeren 1947. Det ble ombygd til motor i 1953 og solgt i 1960.
ds SALLY STOVE LMOR
7176 g 10700d  441.5oa/422.8/57.1/34.9 ft
tweendecker 5ha 562/499gb NV 5.48
T3 2500 ikk 11 kn Iron Fireman Manufacturing Co, Portland Ore
3.1944 Permamente Metals Corp, Richmond Cal
US War Shipping Administration, Washington/Richmond
JAN PlETERZOON COEN
7.1947 Lorentzens Skibs-AS (Lorentzen Rederi Co), Oslo,
MNB 12.8.47 i New York,
od SALLY STOVE
1953 ob ms  7246g 10850d M6 3600 bhk 12 kn Fiat
Opplagt i Vrengen 5.9.58-22.6.60
5.1960 Cia Atlantica Pacifica SA, Panama for GBP168.000, lev 6.60
od SUSQUEHANNA
4.1963 Neptune Marine Corp (Culny Inc, New York), Monrovia, od NEPTUNE
1966 Oriental Union Maritime Corp, Monrovia
1967 Globe Transport Services Corp, Monrovia
2.1968 Til opphugging Kaobsiung

 

Sally Stove (1944)

Sally Stove i Cape Town, foto Alex Duncan

Under: Fra akterdekket på Sally Stove. Foto via Bjørn Tandberg

Sally Stove Akterdekk