Sjøfartsbyen Fredrikstad

Byen ble anlagt ved Glommas munning i 1567 av kong Frederik II som en gjenoppbygging av Sarpsborg. Byen fikk betydning som militært støttepunkt, og det var først opphevingen av sagbruksprivilegiene i 1860 som førte til et oppsving for byen.

Fredrikstad 1

 

Veksten i sagbruk, teglverk og steinhoggerier langs Glomma førte til sterk vekst i byen på vestsiden av elven, hvor Fredrikstad ble landets viktigste utskipningshavn for trelast.


Byen fikk også en betydelig seilskipsflåte.

Fredrikstad skulle også bli en stor skipsbyggerby med Fredriksstad Mek Verksted anlagt i 1873, Glommens Mek Verksted og senere Seutelvens Verksted.

Også her fikk rederivirksomheten en knekk med sammenbruddet etter Første verdenskrig, men byen har beholdt en viss rederivirksomhet like inntil vår tid.

Dessuten er Fredrikstad/Øra og i dag Borg Havn blant Norges største.