Bernhard Hanssen, Flekkefjord

Cornelius Bernhard Hanssen (1864-1939) fra Feda tok lærerutdannng og ble lærer i Rasvåg på Hidra før han i 1891 flyttet inn til Flekkefjord som redaktør av avisen Agder. Han arbeidet seg frem i lokalmiljøet og ble innvalgt på Stortinget for Venstre i 1900.

Han var en foretaksom mann som i 1901/02 fikk organisert to aksjeselskap som bestilt hvert sitt fruktskip, sikret med certepartier. Dette gav støtet til en rask ekspansjon i samarbeid med skipsmegler H B Blehr på Joachim Griegs Oslo-kontor. Han engasjerte sge også i samferdsel, bl a i DS AS Lister, industriprosjekter mm.  Han satt på Stortinget til 1915, og i denne peridoen var det kontorsjef Olav Just (1882-1961) som drev rederiet hjemme i Flekkefjord. Rederen bosatte seg under Første verdenskrig noen år i Oslo, der AS Neptun ble stiftet i mars 1915, fulgt av AS Atlantis året etter. Han engasjerte seg i 1917 i det planlagte Standard Skibsbyggeri i Fredrikstad, men tate stort da dette måtte oppgis. Etter Første verdenskrig synes det som om ambisjonsnivået ble lavere, men han lyktes å komme med i tank gjennom Skibs AS Aramis i 1930 med mt Aramis. Skibs AS Athos stiftet i 1936 fikk levert mt Athos året etter. Dette ble nå hovedselskapene.

I 1938 ble disponentselskapet omdannet til Bernhard Hanssen & Co med Olav Just som kompanjong. Da Bernhard Hanssen døde året etter ble hans nevø Harald Hanssen opptatt som partner. Etter krigen fortsatte virksomheten med tankskip, inntil stortrampskipene Porthos og Aramis kom i fart.

Rundt 1960 var rederiet kommet inn i et nært samarbeidsforhold med meglerfirmaet Arvid Bergvall & Co, der innehaver Tore Falkenberg var styremedlem både i Aramis og Athos. Bulkskipet Athos levert i 1968 kom til å seile i Sister Carriers sammen med åtte søsterskip fra Ditlev-Simonsen, John P Pedersen og Sigurd Sverdrup. Etter gunstige salg gikk selskapene med i panamax-skipet Vikara (O Ditlev-Simonsen, Oslo) i 1973 og 15 prosent i fire nye søsterskip fra Mitubishi for levering i 1975/76.  Det ble dessuten bestilt tre offshore taubåter fra amerikansk verft. I 1977 klarte ikke selskapene lenger å møte sine forpliktelser, og rederiet ble deretter avviklet.

 

ds BELITA 1061 1220 3.03 BMV 5.17 L Harboe Jensen, Oslo
ds JOSEPH DI GIORGIO 1274 6.03 Framnæs od 15 FRONTERA 16 A T Simonsen, Oslo
ds ATLAS 989 1380 2.04 FMV 3.15 Jacobsen, Lng
ds ATLANTIS 1171 1560 6.06 Nylands 2.16 H Staubo, Oslo
ds NICHOLAS CUNEO 1051 1150 4.07 Framnæs 2.36 L A Larsen, Flfj
ds ROSARIO DI GIORGIO 1051 1135 5.07 Nylands 11.11 forlist
ds JOSE 1512 1650 4.08 Framnæs 4.17 H Ditlev-Simonsen, Oslo
ds JUAN 1440 1600 4.08 Nylands 4.17 H Ditlev-Simonsen, Oslo
ds CONCETTINA DI GIORGIO 1608 1708 3.11 Nylands 11.15 C Mathiesen, Bgn
ds ALFRED NOBEL 4775 9000 9.12 Armstrong, Whitw 1.34 J Gran, Bgn
ds ATHOS 1708 2775 12.13 Nylands 3.16 A O Lindvig, Oslo
ds SOLVANG 2970 4600 10.90 W Gray & Co 3.15 ex Herman Wedel Jarlsberg 1.17 senket
ds HANSEAT 3358 5500 10.95 C S Swan & H 6.15 ex Hanseat 7.17 senket
ds ALSTAD 3030 5100 3.96 Armstr, Mitchell 10.ex Cristoforo Vagliano, Maritta 2.33 oph Stavanger
ds RANVIK 4735 11000 2.12 Sir W H Armstrong 1.16 ex Ranvik 4.17 senket
ms PRIM 505 600 4.20 Sørlandske Staal+ 4.21 A Monsen, Tsb
ds ATLANTIS 4735 8330 6.00 Furness Withy 6.20 ex Boliviana, Lugano, Boliviana 9.24 J A Henschien, Lillesand
ds HERCULES 3789 6700 2.03 Osbourne Graham 5.21 ex Hercules 26 J G Larsen, Oslo
ds NEVIS 1619 2100 6.08 FMV 7.22 ex Nevis, Boyarin, Antung 11.22 Tyskland
mt ARAMIS 7984 12300 11.31 B&W 7.42 senket
mt ATHOS 8267 12750 4.37 B&W 11.54 Monaco
mt ARAMIS 8649 8622 8.49 Kockum 1.61 Kjell Rinde, Oslo
mt BERNHARD HANSSEN 8739 10023 9.51 Wm Gray 6.60 Argentina
ms PORTHOS 8622 22118 12.56 Uddevalla 3.70 O Grundstad, Stv
ms ARAMIS 10023 14100 10.62 Short 4.72 Ceylon
ms ATHOS 22118 38350 4.68 Götaverken 11.73 Hellas
ms MUSKETEER FIGHTER 498 1000 7.76 Mangone SB 9.78 AS Tankskip 1, Oslo
ms MUSKETEER FURY 498 1000 12.76 Mangone SB 9.78 AS Tankskip 1, Oslo
ms MUSKETEER FRIEND 498 1000 3.77 Mangone SB 9.78 AS Tankskip 1, Oslo